image Følg oss:

Dag 10: Gi liv

 

Jesus valgte å gi liv og glede overalt hvor han kom, selv da det gikk ut over det som var allment akseptert. Det førte til at skarer av mennesker fulgte ham.

Du kan velge å gjøre det samme. Velg å spre liv overalt hvor du er. Spre glede, del med andre av hva du har, og del ut av Guds kjærlighet. Den har Gud gitt deg: ” Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss.” (Rom 5:5). Du kan f.eks. spre liv ved å bli venn med noen på skolen som ikke har så mange venner fra før. 

Bønn: Tusen takk Jesus for at du gir liv. Vis meg til hvem, hvor og hvordan jeg kan gi liv i dag. Hjelp meg til å sette andre foran meg selv.

 

Bibeltekst: Bibel 2011 © Bibelselskapet.
Gjengitt med tillatelse