image Følg oss:

Dag 9: Kristenlivet - bud og regler?

 

Kristenlivet handler ikke om hva som er lov og ikke lov, hva du skal gjøre og ikke gjøre. Det handler om et vennskap med Jesus, om å komme hjem til Gud, din far. Jesus har oppfylt alle krav, bud og regler Gud satte i Det gamle testamentet slik at du skal slippe. Du kan senke skuldrene og vite at det er pga. Jesus du er frelst.  Det er ikke ditt eget verk, for at du ikke skal kunne skryte av dine egne evner (Ef. 2:8-9).

Det betyr derimot ikke at du kan gjøre all synd du ønsker. Jesus ønsker at du skal leve et rett liv, men ikke av tvang eller frykt, men fordi du elsker han. Det er vanskelig å såre noen du er glad i.

Bønn: Tusen takk Jesus for at å tro på deg ikke handler om å være god nok for å fortjene din kjærlighet. Jeg ønsker å leve et liv som er rent og etter din vilje, fordi jeg elsker deg. Kan du hjelpe meg?