image Følg oss:

Dag 7: Den lamme mannen

 

Jesus hadde makt til å både tilgi synd og helbrede den lamme mannen, og han gjorde det. Hvis du tror på Jesus, at han er Guds sønn og døde for dine synder, da er du frelst. Det innebærer både at du blir et Guds barn og får tilgivelse for syndene dine, men også at du kan ta i mot helbredelse hvis du er syk.

”Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.” (Jes 53:5)

Bønn: Tusen takk Jesus for at ved dine sår har jeg fått legedom. Takk for at du er min lege.

Bibeltekst: Bibel 2011 © Bibelselskapet.
Gjengitt med tillatelse