image Følg oss:

Dag 6: Jeg vil...

Da Jesus møtte den spedalske mannen, var svaret ”Jeg vil”, og mannen ble frisk.

Hva er det du trenger? Jesus ønsker å hjelpe deg! Han er for deg, og han har makt til å gi deg det du trenger. Kanskje du trenger å gjøre som den spedalske, komme til Jesus og be om hjelp? Han kommer til å svare. Av og til ser du svaret komme med en gang, andre ganger kan det ta litt tid.

Bønn: Tusen takk Jesus for at du vil. Kan du hjelpe ... (hva trenger du å be om, Jesus vil!)