image Følg oss:

Dag 5: Jesus bad - ber du?

 

Bønn. For mange høres det utrolig kjedelig ut. Du ser kanskje for deg alvorlige ansikter, foldede hender og for all del ikke noe inspirerende og oppmuntrende. 

Bønn kan faktisk bli det beste du gjør, og langt fra noen lidelsesfulle minutter hvor du lurer på hva du skal si. Bønn er kort sagt å være sammen med og snakke med Gud, han som er din himmelske pappa. Du kan fortelle han ting, eller lytte og se om han vil fortelle deg noe. Jesus var avhengig av å være sammen med sin far. Finn deg en rolig stund i løpet av dagen du også hvor du kan være sammen med Gud.

Bønn: Tusen takk Jesus for at du lærer meg at bønn er viktig. Hjelp meg til å sette av tid i hverdagen til å være sammen med deg. La bønn bli like viktig for meg som det var for deg.