image Følg oss:

Jesus døde for meg

Det tredje punktet er antakeligvis en av de mest kjente fakta i menneskets historie. Men det er ofte misforstått. Nøkkelen er å innse at straffen for synd er død. Vi har alle syndet og fortjener alle å dø. Men Gud, som er full av miskunn, elsket deg så mye at Han sendte Jesus for å komme og dø i ditt sted. Jesus døde slik at vi kan ha evig liv.

1 Johannes 4:9-10 Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

Romerne 5:8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

Media

Ungdom Sammen for byen