image Følg oss:

Jeg har syndet

Dessverre så har vi blitt adskilt fra Guds kjærlighet av noe som bibelen kaller for synd. Enkelt forklart så er synd å velge å leve for seg selv, i stedet for Gud. Vi synder når vi ignorerer Gud, bryter Hans lov og gjør ting på vår egen måte. Synd ødelegger forholdet med venner, med familie og med Gud. Bibelen sier at synd til syvende og siste fører til død.

Jesaja 59:2 Nei, det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere.

Romerne 6:23 Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Media

Ungdom Sammen for byen