image Følg oss:

Da det gikk galt

Et vennskap med Gud har en hake ved seg. Gud er hellig, han tåler ikke synd, og all synd som kommer i nærheten av han, kan en enkelt si at blir utslettet. Og utslettes synden, utslettes synderen samtidig.

Gud skapte Adam og Eva, og de gikk rundt sammen Gud i Edens hage som gode venner. Da Adam og Eva syndet ble det en brå stopp på vennskapet. For at Guds hellighet ikke skulle utslette dem, satte han et skille mellom seg selv og menneskene. Skillet fortsatte etter Adam og Eva, menneskene som kom siden fortsatte å synde.

Mange tenker på synd som brudd på en regel, men oversatt betyr synd å bomme på målet. Og hva er målet med livet? Hvis det er sant at Gud designet deg, og alle designere designer det de lager med en hensikt, så har Gud også bestemt en hensikt for deg: Å kjenne Jesus. 

Jesus sa ”Synden er at de ikke tror på meg.” (Joh 16:9). Tror du ikke på Jesus, bommer du på målet Gud har for deg. Uansett hvor bra du ellers måtte leve, har du på en måte gått feil i første kryss, og er på vei bort fra målet, bort fra Jesus.

Da Adam og Eva syndet, gjorde de opprør mot en av lovene Gud hadde satt. På samme måte som vi har lover i Norge for at samfunnet skal fungere, har Gud satt lover for oss. I Norge er det f.eks. påbudt å ikke kjøre fortere enn fartsgrensa. Blir du tatt for å kjøre for fort, politiet gi deg bot. La oss si at du ble tatt for å kjøre i 140 i 80-sona, hvis ikke politiet ga deg en bot da, ville du mistet totalt respekt for loven, og alle hadde etter hvert kjørt for fort. Lovbrudd må dømmes, både for norske lover og Guds lover.

Straffen for synd er adskillelse fra Gud, både i dette og det neste livet. Det høres kanskje ikke så alvorlig ut, men siden det neste livet er evig, er det i Guds øyne katastrofalt. Han ser på evig adskillelse fra han som å være død: ”syndens lønn er døden”. (Rom 6:23)